Модальні дієслова Will та Would в англійській

Модальні дієслова Will та Would в англійській

Більшість з учнів, що вивчають англійську мову, звикли до таких модальних дієслів як need, have to, should, ought to, must, dare, can, could, may, might. Проте, не варто забувати ще про два дієслова, які теж можуть виражати модальність – will та would.

Різниця між Will та Would

Ми використовуємо will в таких випадках:

  1. Для передачі переконань на рахунок теперішнього або майбутнього часу
  2. Для позначення неминучих подій та ситуацій
  3. Для обіцянок, прохань та пропозицій

Ми використовуємо would в наступних випадках:

  1. Для позначення минулих подій (would – минула форма will)
  2. Для позначення вигаданих ситуацій та гіпотетичних теорій
  3. Для ввічливої форми звертання

Втім, це не вичерпний список. Пропонуємо заглибитись у цю тему та розглянути більш специфічні випадки вживання will та would.

Will та would на позначення звичок

Will + інфінітив використовується для позначення звичок в теперішньому часі, коли ми хочемо наголосити саме на виконавцеві конкретної звички:

A Japanese will usually be extra polite with older people. – для японців підкреслена ввічливість та повага до старших є характерними національними рисами.

Для минулого часу в такому самому випадку ми вживаємо модальне дієслово would:

He would spend all night playing guitar and singing songs. – для даного молодика гра на гітарі та співи були характерною звичкою в минулому.

Також would може позначати характерну дію, яка викликає роздратування в мовця:

She would criticize me! – жінка, про яку йдеться, постійно критикує інших.

Will та would на позначення прохань

Зазвичай для ввічливого прохання ми можемо використовувати форму will/would you?:

Will you please pass me salt?

Would you consider visiting us next month?

Також will/would you може розташовуватись наприкінці прохання у неформальних обставинах з близькими людьми:

Take me a can of Schweppes in the fridge, will you?

Форма would you mind є ще однією ввічливою альтернативою та перекладається «чи ти/ви не проти…?» Також зверніть увагу, що після дієслова mind обов’язково мусить слідувати герундій (закінчення -ing):

Would you mind exchanging our seats?

Will та would на позначення пропозицій

Якщо ми бажаємо пригостити когось або запропонувати щось, ми можемо вживати такі граматичні модальні конструкції:

Will you have/would you like + іменник

Will you have a piece of lasagna?

Would you like some pasta?

Will/would you?

Will you spend New Year’s Eve with me? – зауважте, що такий варіант запитання є неформальним

Would you spend New Year’s Eve with me? – може вживатись як у формальному середовищі, так і в неформальній розмові

Would you like to?

Would you like to go to Rome in two weeks? 

Підсумки

Отож, тепер, коли ви дізнались в яких ситуаціях можна вживати модальні дієслова will та would, ви зможете з легкістю запропонувати вашим гостям їжу чи напої, розповісти про свої звички та інших, а також зробити ввічливе прохання. Якщо ви хотіли б отримати більше знань з англійської – радо запрошуємо на корпоративне навчання англійській мові, програму якого розроблено професійними викладачами нашого мовного центру.

Залишити відповідь